วันเสาร์ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2555Dr.Royol และ ดร. Watchara  Pannachet เข้าร่วมกองทุน KIBOWDr.Royol and Dr. Watchara Pannachet attend KIBOW fund raising event.

วันอังคารที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2555
บริจาคเงินสดโดย คุณ Chartchai Kosavisutte  และกลุ่มธุรกิจพัทยาจำนวนเงิน 1,234,567 บาท ให้กับ 
ดร. รอยล จิตรดอน เพื่อลงทะเบียนมูลนิธิฯ

Cash donation raised by Khun Chartchai Kosavisutte and the Pattaya business group in the amount of Baht 1,234,567 is given to Dr.Royol Chitradon in order to register the Foundation.

คุณ Chartchai Kosavisutte และศิลปินภาพวาด ในหลวงทรงงาน บริจาคให้กับ ดร. สุเมธตันติเวชกุล

Khun Chartchai Kosavisutte and the artist donate the painting of H.M. the King to Dr. Sumet Tantivejkul.
วันพุธที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2555

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ร่วมบริจาคเงิน

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง บริจาคเงินจำนวน 10 ล้านบาท ให้กับมูลนิธิอุทกพัฒน์

The Por Teck Tung Foundation donated Baht 10 million to the Utokapat Foundation.