วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

มูลนิธิอุทกพัฒน์ ได้รับการเชิญร่วมเป็นวิทยากร ในงาน (อปท สัญจร 12) จ.นครสวรรค์

มูลนิธิอุทกพัฒน์ ร่วมเป็นวิทยากร ในโครงการประชุมวิชาการ และการแสดงนวัตกรรมอุตสาหกรรมเพื่อการบริหารงานท้องถิ่น (อปท สัญจร'12)

วันที่ 26-27 ก.ค. 2555 ณ โรงแรมแกรนด์ฮิลล์รีสอร์ท จ.นครสวรรค์

การปาฐกถาพิเศษ เรื่อง การพัฒนา บริหารจัดการน้ำทั้งระบบ โดย ดร.รอยบุญ รัศมีเทศ


ภาพบรรยากาศห้องสัมมนาวิชาการ


ภาพบรรยากาศห้องสัมมนาวิชาการ


ภาพบรรยากาศห้องสัมมนาวิชาการ


วันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

Banpu and EX-TISCO (Donation)

บริษัท บ้านปู จำกัด(มหาชน) ร่วมบริจาคเงินให้ มูลนิธิอุทกพัฒน์
และ  อดีตเจ้าหน้าที่ทิสโก้ จำกัด(มหาชน)


อดีตเจ้าหน้าที่ทิสโก้ จำกัด(มหาชน) มอบเงินบริจาคให้กับ ดร. สุเมธ ตันติเวชกุล  ประธานมูลนิธิฯ


บ้านปู จำกัด(มหาชน) มอบเงินจำนวน 8.4 ล้านบาทให้กับ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ประธานมูลนิธิฯ

คุณประชา (อดีตเจ้าหน้าที่ทิสโก้)  มอบเงินบริจาคให้กับ ดร. สุเมธ ตันติเวชกุล ประธานมูลนิธิฯ


วันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

มูลนิธิอุทกพัฒน์ ได้รับการเชิญร่วมเป็นวิทยากร ในงาน (อปท สัญจร 12) จ.เชียงใหม่

มูลนิธิอุทกพัฒน์ ร่วมเป็นวิทยากร ในโครงการประชุมวิชาการ และการแสดงนวัตกรรมอุตสาหกรรมเพื่อการบริหารงานท้องถิ่น (อปท สัญจร'12)


วันที่ 12-13 ก.ค. 2555 ณ โณงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว จ.เชียงใหม่


การปาฐกถาพิเศษ เรื่อง การพัฒนา บริหารจัดการน้ำทั้งระบบ โดย ดร.รอยบุญ รัศมีเทศ


ภาพบรรยากาศพิธีเปิดงาน


ภาพบรรยากาศห้องสัมมนาวิชาการ