วันจันทร์ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2555

รับเงินบริจาค จากบริษัท JSL Global media
ดร.สุเมธ  ตันติเวชกุล รับเงินบริจาคจาก คุณ ปริพันธ์ หนุนภักดี  รองประธานบริษัท JSL Global Media Company Limited  จำนวน 678,175.75 บาท


วันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2555

รับเงินบริจาค (Donor)ตัวแทนมอบเงินบริจาค จากผู้ไม่ประสงค์จะออกนาม จำนวน 400,000 บาท ให้กับมูลนิธิอุทกพัฒน์


Donor who wish to remain anonymous donates ฿400,000 which gathering from his foreign friends.

วันพุธที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2555

มูลนิธิอุทกพัฒน์ ได้รับการเชิญร่วมเป็นวิทยากร ในงาน (อปท สัญจร 12) จ.ขอนแก่น

มูลนิธิอุทกพัฒน์ ร่วมเป็นวิทยากร ในโครงการประชุมวิชาการ และการแสดงนวัตกรรมอุตสาหกรรมเพื่อการบริหารงานท้องถิ่น (อปท สัญจร'12)


วันที่ 8-9 ส.ค. 2555 ณ โรงแรมเจริญธานี ปริ๊นเซส จ.ขอนแก่น
ภาพบรรยากาศพิธีเปิดงานการปาฐกถาพิเศษ เรื่อง การพัฒนา บริหารจัดการน้ำทั้งระบบ โดย ดร.รอยบุญ รัศมีเทศ


ภาพบรรยากาศห้องสัมนาวิชาการ


ภาพบรรยากาศห้องสัมนาวิชาการ