วันอังคารที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2556

พิธีลงนาม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง มูลนิธิฯ กับ กองทัพบก


พิธีลงนาม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

"การป้องกัน แก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง และการจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริ"

ระหว่าง

มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กับ กองทัพบอก

โดย ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ประธานกรรมการมูลนิธิฯ และ
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้บัญชาการทหารบกวันเสาร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2556

งานออกบูธ คอนเสิร์ต ตัวจริงเสียงจริง

งานออกบูท คอนเสิร์ต ตัวจริง เสียงจริง
ณ สนามกีฬาราชมังคลากีฬาสถาน 


บอร์ดนิทรรศการ แนวทางการจัดการน้ำชุมชนตามแนวพระราชดำริ
ระบบอ่างพวง แก้มลิง ทฤษฎีใหม่ และ หญ้าแฝก
นางรอยบุญ รัศมีเทศ กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิฯ
ร่วมถ่ายภาพกับเหล่าศิลปินดาราและทีมโคคา โคลา พรีเซนท์