วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2556

ลงพื้นที่สำรวจ เทศบาลตำบลทุ่งหลวง

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ประธานมูลนิธิฯ ลงพื้นที่สำรวจตำบลทุ่งหลวง ซึ่งเป็นพื้นที่เครือข่ายและพื้นที่ทำร่วมกับกองทัพบก จ.ราชบุรี