วันเสาร์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2555

เซ็นเตอร์ วัน มอบเงินบริจาคให้กับ มูลนิธิฯ


ศูนย์การค้าเซ็นเตอร์ วัน มอบเงินบริจาคให้กับ มูลนิธิฯ


Dr.Sumet Tantivejkul receives a donation from Center One to the Utokapat Foundation.

วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2555

บริษัท UMI ร่วมบริจาค (Donation)ร.อ. Seranee Phenjati  (ประธานของคณะกรรมการ) นางสาว Paweena Laowiwatwong (CEO) และสมาชิกของคณะกรรมการของ UMIจำ กัด บริจาค 1 ล้านบาทให้กับมูลนิธิฯ


Capt. Seranee Phenjati, (Chairman of the Board of Directors), Miss Paweena Laowiwatwong (CEO) and members of the Board of Directors of UMI Public Co., Ltd. donate Baht 1 million to the Foundation.

วันเสาร์ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2555