วันอาทิตย์ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2557

พาผู้แทนที่เข้าร่วมงาน VISIONS Asia Resilience Forum เดินทางไปดูพื้นที่คลองรังสิต จ.ปทุมธานี

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 14 กันยายน 2557 ที่ผ่านมา ดร.รอยบุญ รัศมีเทศ กรรมการและรองเลขาธิการ และทีมงาน ได้พาผู้แทนที่เข้าร่วมงาน VISIONS Asia Resilience Forum September 12th-14th, 2014 Chulalongkorn University, Bangkok เดินทางไปดูพื้นที่คลองรังสิต จ.ปทุมธานี ซึ่งดำเนินงานด้านการจัดการน้ำชุมชน แก้ไขปัญหาน้ำท่วม และพัฒนาพื้นที่แก้มลิงแบบเพิ่มรายได้ จนประสบผลสำเร็จ เกิดเป็น “พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติจัดการน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริ” ให้ผู้ที่สนใจสามารถเรียนรู้และนำไปปรับใช้กับพื้นที่ของตนเองได้
 


วันอังคารที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2557

ประชุมหารือแนวทางพัฒนาบึงบอระเพ็ด จ.นครสวรรค์ และสำรวจพื้นที่


ดร.รอยล จิตรดอน กรรมการและเลขาธิการ และดร.รอยบุญ รัศมีเทศ กรรมการและรองเลขาธิการ ประชุมหารือแนวทางพัฒนาบึงบอระเพ็ด จ.นครสวรรค์ รวมกับผุู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ และสำรวจพื้นที่ร่วมกับกองทัพบก พร้อมด้วยหัวหน้าโครงการชลประทาน จ.นครสวรรค์