วันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2559

ประชาสัมพันธ์ งาน เทิด ด้วย ทำ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2559 ณ สนามเสือป่า

เทิด ด้วย ทำ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2559 ณ สนามเสือป่า
มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับพันธมิตรจากภาครัฐและภาคเอกชน ขอเชิญประชาชนชาวไทย รวมพลัง รักพ่อ ร่วม “เทิด ด้วย ทำ” พร้อมกัน วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2559 ณ สนามเสือป่า
ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 89 รูป
สนทนาธรรม เรื่อง “เทิด ด้วย ทำ” กับท่าน ว. วชิรเมธี
ร่วมเรียนรู้ “เทิด ด้วย ทำ” กับ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล
พบศิลปิน “เทิด ด้วย ทำ” จากช่อง 3 The Voice และ Academy Fantasia
พร้อมจำหน่ายสินค้าชุมชน จากเครือข่ายการจัดการทรัพยากรน้ำ ตามแนวพระราชดำริ และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย
ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนร่วมงานได้ที่ www.utokapat.org

วันอังคารที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2559

รับพระราชทานโล่รางวัลชนะเลิศโครงการพี่นำน้องรักษ์น้ำ ตามแนวพระราชดำริ

รับพระราชทานโล่รางวัลชนะเลิศโครงการพี่นำน้องรักษ์น้ำ ตามแนวพระราชดำริ
วันที่ 12 มกราคม 2559 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้แทนเยาวชนที่ชนะการประกวดพี่นำน้องรักษ์น้ำตามแนวพระราชดำริ ประจำปี 2557 เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานโล่รางวัลชนะเลิศโครงการพี่นำน้องรักษ์น้ำ ตามแนวพระราชดำริ จากนั้น ทรงเป็นประธานการประชุมสามัญประจำปี 2559 ของมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
วันอังคารที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2559

ประชุมคณะกรรมการเสริมสร้างและสนับสนุนความเข้าใจ ในการจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริ ครั้งที่ 1 / 2559

                             ประชุมคณะกรรมการเสริมสร้างและสนับสนุนความเข้าใจ
                    ในการจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริ ครั้งที่ 1 / 2559                          วันอังคาร ที่ 5 มกราคม พ.ศ.2559 ประชุมคณะกรรมการเสริมสร้างและสนับสนุนความเข้าใจ ในการจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริ ครั้งที่ 1 / 2559 โดย นายรอยล จิตรดอน กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นผู้แทนประธานที่ประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 3 มูลนิธิชัยพัฒนา ซอยอรุณอมรินทร์ 36 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร