วันอังคารที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2555

รับเช็คจากฯพณฯ นายพลากร สุวรรณรัฐ (องคมนตรี) (Received cheque from His Excellency Mr. Palakorn Suwanrath (Privy Councillor))รับเช็คจากฯพณฯ นายพลากร สุวรรณรัฐ (องคมนตรี) เป็นจำนวนเงิน500,000บาท ซึ่งได้รับมาจากบุคคลที่มีจิตศรัทธาจากจังหวัดสงขลา     Received cheque of Baht 500,000 from His Excellency Mr. Palakorn Suwanrath (Privy Councillor), the aggregate donation is from 23 individual donors in SongkIa Province.
Published with Blogger-droid v2.0.6

ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิอุทกพัฒน์ (Foundation Board of Directors Meeting #4)

ประชุมคณะกรรมการ
มูลนิธิอุทกพัฒน์  ในพระบรมราชูปถัมภ์
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๕

ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ มูลนิธิชัยพัฒนาHappy Birthday to Dr. Sumet from Dr. Chirayu.


Khun Sivaporn on behalf of Hydro Agro Informatics Institute (HAII) presents a Happy Birthday bouquet to Dr.Sumet on his birthday.

วันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2555

เลขาธิการมูลนิธิอุทกพัฒน์ ห่วงน้ำท่วม [Flood waters]


เลขาธิการมูลนิธิอุทกพัฒน์ กังวลสถานการณ์ภัยแล้งภาคอีสานตอนกลาง สาเหตุฝนทิ้งช่วง ยอมรับแก้ไขได้ยาก เพราะขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศและไม่มีเครื่องมือบริหารจัดการ อีกทั้งพื้นที่ประสบภัยแล้งอยู่นอกเขตชลประทาน


นายรอยล จิตรดอน เลขาธิการมูลนิธิอุทก
พัฒน์ และหนึ่งในคณะกรรมการยุทธศาสตร์วางระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ หรือ กยน. อธิบายถึงสถานการณ์น้ำในเขื่อนหลายแห่งในภาคอีสานที่ขณะนี้มีน้ำเข้าเขื่อนน้อยจนน่าเป็นห่วง เพราะฝนส่วนใหญ่ตกลงในภาคอีสานตอนบน ทำให้พื้นที่เกษตรกรรมซึ่งส่วนใหญ่ที่อยู่นอกเขตชลประทานได้รับผลกระทบหนักในปีนี้ กรมอุตุนิยมวิทยา คาดหมายว่า ปรากฏการณ์เอลนินโญในปีนี้จะพัฒนาและเกิดขึ้นราวเดือนสิงหาคม-กันยายนนี้ ซึ่งปกติจะเป็นฤดูมรสุม ถือว่าเกิดขึ้นเร็วกว่าปกติของปรากฏการณ์เอลนินโญ ประกอบกับปริมาณฝนน้อยและฝนทิ้งช่วงในหลายพื้นที่ ทำให้น้ำในเขื่อนหลักหลายแห่งในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก มีน้ำในเกณฑ์น้อยกว่าช่วงปกติ 


Secretary-General of Utokapat Foundation. Drought situation in the eastern central concern. The rainy period. Difficult to accept. It depends on the climate and management tools. The drought affected areas outside the irrigation

Dr.Royol Chitradon Secretary-General of Utokapat Foundation. And the Strategic Committee for Water Resources Management System. Describes the situation in a number of dams in the east, as well as a water dam less worrisome. The most rain falls in the Upper Northeast. Most of the agricultural areas outside the irrigation area has been severely affected this year.

Meteorological Department predicted that the phenomenon El Nino New this year will be to develop and occurs around August - September. Which is usually the monsoon season. Considered to occur earlier than normal phenomenon El Nino directory. With less rainfall and rainy period in many areas. The water in many of the major dams in the north. Northeast, Central and East Water in the lower normal range.

วันอังคารที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2555

มูลนิธิอุทกพัฒน์ ได้รับการเชิญร่วมเป็นวิทยากร ในงาน (อปท สัญจร 12) จ.สุราษฎร์ธานี

มูลนิธิอุทกพัฒน์ ร่วมเป็นวิทยากร ในโครงการประชุมวิชาการ และการแสดงนวัตกรรมอุตสาหกรรมเพื่อการบริหารงานท้องถิ่น (อปท สัญจร'12)

วันที่ 21-22 ส.ค. 2555 ณ โรงแรมวังใต้ จ.สุราษฎร์ธานีการปาฐกถาพิเศษ เรื่อง การพัฒนา บริหารจัดการน้ำทั้งระบบ โดย ดร.รอยบุญ รัศมีเทศ


ภาพบรรยายกาศพิธีเปิดงาน

ภาพบรรยายกาศพิธีเปิดงาน


ภาพบรรยากาศห้องสัมมนาวิชาการ
วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2555

12 วันผ่านไป... สำหรับ โครงการปลูกต้นไม้ชะลอน้ำ


ต้นไคร้นุ่น เพื่อช่วยยึดหน้าดิน ป้องกันดินถล่ม และตะกอนดินไหลลงลำห้วยและแหล่งน้ำ
ที่คณะกรรมการลงพื้นที่ ปลูกร่วมกับชาวบ้าน

วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2555

นิทรรศกาล โครงการในพระราชดำรัสของในหลวง (Exposition)

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เสด็จฯ ทอดพระเนตรนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “ป่าเล็กในเมืองใหญ่ เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

สิริแห่งแผ่นดิน ที่รัฐบาลจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 – 15 สิงหาคม 2555

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทอดพระเนตรนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “ป่าเล็กในเมืองใหญ่ เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ” จัดโดยมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พร้อมองค์กรภาครัฐและเอกชน ด้วยรูปแบบ “นิทรรศการมีชีวิต” เพื่อแสดงพระราชกรณียกิจด้านความหลากหลายทางด้านชีวภาพและระบบนิเวศน์ โดยได้รับการถวายพระราชสมัญญานามว่า “พระมารดาแห่งการคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพ” วันที่ 17 สิงหาคม 2555 ณ. สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ โดยนิทรรศการจะจัดระหว่างวันที่ 15-19 สิงหาคม 2555

วันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2555

โครงการปลูกต้นไม้ชะลอน้ำ พื้นที่ต้นน้ำ จ.แพร่

โครงการปลูกต้นไม้ชะลอน้ำ

(ต้นไตร้นุ่น ต้นไคร้น้ำ และหญ้าแฝก)

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555 มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ เครือข่ายจัดการน้ำชุมชนลุ่มน้ำอิง ลุ่มน้ำยม และลุ่มน้ำน่าน  จัดทำ “โครงการปลูกต้นไม้ชะลอน้ำ (ต้นไคร้นุ่น ต้นไคร้ และ หญ้าแฝก) ในลุ่มน้ำอิง ลุ่มน้ำยมและลุ่มน้ำน่าน เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
ดร. สุเมธ ปลูกต้นไคร้นุ่น เพื่อช่วยยึดหน้าดิน ป้องกันดินถล่ม และตะกอนดินไหลลงลำห้วยและแหล่งน้ำ


ดร. รอยล จิตรดอน ร่วมปลูกต้นไคร้นุ่น ป้องกันดินถล่ม


ดร. รอยบุญ รัศมีเทศ ร่วมปลูกต้นไคร้นุ่น ป้องกันดินถล่ม

และชาวบ้าน ร่วมใจกันปลูกต้นไคร้นุ่น ไคร้น้ำ และหญ้าแฝก เพื่อช่วยชะลอน้ำ


สรุปข้อมูลในการดำเนินงาน
ชุมชนผู้เข้าร่วม รวม             6          จังหวัด             12        ชุมชน
ประกอบด้วยลุ่มน้ำ                          น้ำยม               5          ลุ่มน้ำสาขา     
น้ำน่าน             14        ลุ่มน้ำสาขา     
น้ำอิง               1          ลุ่มน้ำสาขา
                                                            รวม                  20        ลุ่มน้ำสาขา
ระยะทางรวม                                                             25.5    กิโลเมตร
ผู้เข้าร่วมทั้งหมด                                                       1,420 คน
จำนวนต้นไคร้นุ่นและไคร้น้ำ                          28,900 ต้น