วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

การจัดสร้างระบบบริหารน้ำต้นแบบ จ.สุโขทัย

จ.สุโขทัย เป็นหนึ่งในพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซาก เตรียมพร้อมรับมือปัญหาน้ำแล้ว โดยความร่วมมือของ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร์ (องค์การมหาชน) เปิดศูนย์บริหารจัดการน้ำสุโขทัย พร้อมกับการจัดสร้างระบบบริหารน้ำต้นแบบโดยมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ วังปลาหรือแหล่งอนุรักษ์พันธุ์ปลา ต.ดงเดือย อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย

     เพื่อให้ชุมชนพึ่งตัวเองและแก้ปัญหาในพื้นที่ของตัวเองได้ คือปรับวิถี การสามารถอยู่กับน้ำได้ ในขณะเดียวกันก็สำรองน้ำ ไว้ใช้ในช่วงน้ำแล้งในการเกษตรและมองการจัดการเรื่องของปริมาณน้ำที่มีอยู่ร่วมกันได้

ข่าวเมื่อวันที่ : 20 กรกฎาคม 2556
ที่มา : http://www.krobkruakao.com/video.php?type=videoDetail&video=43&path=21083&year=2013&month=07


วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

นำคณะกรรมการสมาคมนิศิตเก่าศศินทร์ฯ เข้าเฝ้าฯ

นายสุเมธ ตันติเวชกุล ประธานกรรมการมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และกรรมการมูลนิธิฯ นำคณะกรรมการสมาคมนิศิตเก่าสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เผ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้ จากการจัดงานคอนเสิร์ตการกุศล "Concert for the King" เพื่อสมทบทุนมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา

ที่มา : http://www.krobkruakao.com/รายการข่าวย้อนหลัง/10/ข่าวในพระราชสำนัก.html