วันพุธที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2559

70 ปี ครองราชย์ ประชารัฐรวมใจภักดิ์ รักษ์น้ำตามรอยพ่อ

70 ปี ครองราชย์ ประชารัฐรวมใจภักดิ์ รักษ์น้ำตามรอยพ่อ
มูลนิธิอุทกพัฒน์ฯ ร่วมกับ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) จัดนิทรรศการแสดงตัวอย่างความสำเร็จการจัดการน้ำชุมชนตามแนวพระราชดำริ ในงาน "70 ปี ครองราชย์ ประชารัฐรวมใจภักดิ์ รักษ์น้ำตามรอยพ่อ" บริเวณคลองบางสองร้อย ต.ธรรมเสน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2559 นำเสนอตัวอย่างความสำเร็จของชุมชน ห้วยปลาหลด จ.ตาก หนองกุดใหญ่ จ.บุรีรัมย์ ศาลาดิน จ.นครปฐม และหนองตาจอน จ.ราชบุรี พร้อมทั้งนำผลผลิตทางการเกษตรจากชุมชนหนองตาจอนมาแสดงมากมายหลายอย่าง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น