วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2559

กิจกรรมพี่นำน้องรักษ์น้ำ ตามแนวพระราชดำริ ประจำปี พ.ศ. 2559

กิจกรรมพี่นำน้องรักษ์น้ำ ตามแนวพระราชดำริ ประจำปี พ.ศ. 2559

กิจกรรมพี่นำน้องรักษ์น้ำ ตามแนวพระราชดำริ ประจำปี พ.ศ. 2559 ระหว่างวันที่ 10 - 13 ตุลาคม พ.ศ.2559 ณ เขื่อภูมิพล จังหวัดตาก "เรียนรู้แนวพระราชดำริ ดิน น้ำ ป่า จากการปฏิบัติจริง และสามารถนำความรู้ไปสู่การประยุกต์ใช้ และพัฒนาขยายผลโครงการน้ำของกลุ่มเยาวชนต่อไป"ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น